SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Kontakty

Toto webové sídlo www.bzovskalehotka.sk spravuje Obec Bzovská Lehôtka je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Bzovská Lehôtka

Adresa:
Obecný úrad Bzovská Lehôtka
Bzovská Lehôtka 26
962 62 Sása

IČO: 00648485

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Zvolen
Región: Podpoľanie
Počet obyvateľov: 134
Rozloha: 609 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1446

Všeobecné informácie: info@bzovskalehotka.sk
Podateľňa:   starosta.lehotka@gmail.com 
Starosta: Martin Kubík, tel: +421 904 517 934, e-mail: starosta.lehotka@gmail.com 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@bzovskalehotka.sk

Kompetencie:
Obec Bzovská Lehôtka je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk