•  

Kalendár zvozu odpadu

Úradná tabuľa

Oznámenie o úrovni triedenia odpadov

 24.02.2021

Bzovská Lehôtka   22.02.2021

                                                                           Spoločnosť Pohronie, a.s.

                                                                          

                                                                           Lieskovská cesta 15

                                                                           960 01  ZVOLEN

OZNÁMENIE

o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 v obci Bzovská Lehôtka

v zmysle Zákona 329/2018 Z.z.

            Obec Bzovská Lehôtka Vám oznamuje, že úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 dosiahla v našej obci 28,63%. Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov predstavuje pre rok 2021 sumu 27,-EUR/t.

                                                                                              Martin Kubík

                                                                                  starosta obce Bzovská Lehôtka

Príloha: výpočet úrovne vytriedenia KO

Na vedomie:   zberová spoločnosť

                        Marius Pedersen, a.s.

                       


Úradné hodiny

Pondelok: 12:30 - 15:30
Utorok:
Streda: 12:30 - 16:00
Štvrtok:
Piatok: 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár